10/12/2020 11:57:5810/12/2020 11:58:0410/12/2020 11:58:06

GDW LEYS

Gerechtsdeurwaarderskantoor Brugge

Arrondissement West-Vlaanderen

Verkoopdagen

Elke zaterdagvoormiddag (uitgezonderd de laatste zaterdag van de maand) in de veilingszaal van de gerechtsdeurwaarders vanaf 09.00 uur te 8000 Brugge, Zwaluwenstraat 17, OPENBARE GERECHTELIJKE VERKOPING van inbeslaggenomen goederen.


Hoe de veilingzaal bereiken

Veilingszaal van de gerechtsdeurwaarders van Brugge

Verkoopsvoorwaarden

1. De verkoop geschiedt bij opbod aan de meestbiedende, tegen kontante betaling en zonder enige verhoging/opgeld. Indien de verkoop gebeurt onder het BTW-stelsel is de BTW begrepen in de toewijzingsprijs.

2. Indien het toegewezen lot niet onmiddellijk wordt betaald, zal het opnieuw worden opgeroepen, ten laste van de rouwkoper, die instaat voor het verschil in min, doch geen aanspraak kan maken op een eventueel verschil in plus.

3. Vanaf de toewijzing is elk lot aan de hoede van de koper toevertrouwd, hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor behoud, verlies of schade die het ondergaat of veroorzaakt.

4. Elke bieder weet dat er bij deze verkopingen, zoals in de wet is voorzien, er geen verhaalrecht is wegens gebreken van de koopwaar (art. 1649 B.W.) en evenmin uit hoofde van benadeling (art. 1684 B.W.)

5. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder beslist in laatste aanleg over alle betwistingen betreffende de aard van de loten, het verloop van het opbieden en de toewijzing, hij draagt geen verantwoordelijkheid voor het verschil in maat, gewicht, kwaliteit, soort, benaming en/of omvang van gelijk welk lot;

Door te bieden verklaart elkeen die biedt of opbiedt zich uitdrukkelijk akkoord met de verkoopsvoorwaarden en met de plaatselijke gebruiken inzake openbare verkopingen.