GDW LEYS

Gerechtsdeurwaarderskantoor Brugge

Tarieven 2021

Het tarief van toepassing vanaf 01/01/2021 voor alle akten van de gerechtsdeurwaarders is wettelijk bepaald en afwijkingen zijn niet toegestaan. Het tarief wordt geregeld door volgende wettelijke bepalingen :
Het K.B. van 30 november 1976 (B.S., 8 februari 1977) betreft het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken (n.v.d.r. eveneens van toepassing in fiscale en sociale zaken) en het tarief van sommige toelagen.

Onderstaande kosten dient u te vermeerderen met 21% BTW, uitgezonderd op de uitschotten, zoals rolrechten, registratierechten, kosten hypothecaire meldingen, overschrijvingen en attesten.

Klik hier

om de tabel met alle actuele tarieven 2021 te consulteren.

 • Diverse tarieven (klik hier)
 • Het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken

  GEGRADUEERDE
  RECHTEN
  Origineel + 1 kopie Bijkomende kopie
  KLASSE van tot 4/4 3/4 1/4 4/4 3/4 1/4
  A 0.00 124,99 23,81 17,39 5,79 4,64 3,48 1,16
  B 125,00 369,99 38,52 28,89 9,63 7,70 5,78 1,92
  C 370,00 619,99 53,92 40,44 13,48 10,78 8,09 2,69
  D 620,00 1859,99 61,64 46,23 15,41 12,33 9,25 3,08
  E 1860,00 3719,99 77,04 57,787 19,26 15,41 11,56 3,85
  F 3720,00 12399,99 92,38 69,29 23,09 18,48 13,86 4,62
  G 12400,00 37199,99 107,83 80,87 27,73 21,57 16,18 5,39
  H 37200,00 ... 138,63 103,97 34,66 27,73 20,80 6,93
  I onbepaald
  vredegerecht
  - 46,25 34,69 11,56 9,25 6,94 2,31
  J onbepaald
  algemeen
  - 61,64 46,23 15,41 12,33 9,25 3,08
  AANMANINGSBRIEF
  Tot € 124,99 € 15,85 + port
  vanaf € 125 € 18,75 + port
  VACATIE
  Bij betekening 12,50 euro en bij beslag 43,18 euro (<37 euro = 21,59 euro)
  INNINGSRECHT
  1 % met minimum van € 12,67 en maximum € 125,57
  KWIJTINGSRECHT OP AFKORTING
  Van 0,00 tot 24,99 2,61
  Van 25,00 Tot 124,99 4,37
  Van 125,00 Tot 249,99 7,22
  Van 250,00 Tot 494,99 12,67
  Van 495,00 Tot 744,99 27,10
  Van 745,00
  Tot ...
  35,91
  DIVERSEN
  RECHT
  Dossierrecht
  15,51
  per bladzijde gedrukt of fotokopie
  3,64
  verplaatsing gerechtsdeurwaarder - per origineel, ongeacht het aantal kopieën binnen het arrondissement Brugge
  15,44
  verplaatsing getuige - per origineel, ongeacht het aantal kopieën binnen het arrondissement Brugge
  7,22
  per taak politiehulp
  voor getuige
  per rol geschreven tekst
  per bladzijde uitgifte proces-verbaal van verkoop
  7,22
  lichting uitgifte
  inlichtingen identiteit schuldenaar
  7,78
  kosten raadpleging rijksregister(7,78 + 0,44)
  8,22
  per krant aankondiging verkoop
  per verrichting d.m.v. gedrukte aanplakbiljetten
  per aangifte ontvanger registratie
  per bericht van beslag
  11,59
  per rol vertaling, met inbegrip van 1 kopie
  14,43
  per uittreksel kadastrale legger
  per taak hypotheekkantoor
  per rolzetting in ander arrondissement
  dossierkosten en verdelingskosten
  raadpleging berichten van beslag
  bericht bewarend beslag onroerende goederen
  neerlegging verzoekschrift
  proces-verbaal verklaring derde-beslagene
  proces-verbaal kantonnement
  neerleggen / opvragen gelden consignatiekas
  opzoeking onroerend goed en schepen
  vernieuwing hypothecaire in- of overschrijving
  15,51
  Tarief in het kader van het CBB (Centraal Bestand van Berichten van Beslag)
  RECHT
  Consultatie Rijksregister
  7,78
  Consultatie CBB (15,51 + 0,50)
  16,01
  Neerlegging van het bericht
  Schrapping van het bericht
  Vermelding van ontvangst gehele betaling
  11,59
  Consultatie van verzetdoende schuldeisers
  15,51
  ALGEMEEN TARIEF ROLRECHTEN (BURGERLIJKE RECHTBANKEN)
  Vredegerecht - Politierechtbank € 50
  Rechtbank van eerste aanleg en ondernemingsrechtbank € 165
  Hof van beroep € 400
  Hof van Cassatie € 650

   

  Rechtsplegingsvergoeding

  Het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat (het 'K.B.') is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2007.
  Het K.B. treedt in werking op 1 januari 2008 (art. 10 K.B.)1. Het K.B. geeft uitvoering aan artikel 7 en 14 van de wet van 21 april 2007 (B.S. 31 mei 2007) betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.
  Het K.B. stelt de basis-, minimum- en maximumbedragen vast van de rechtsplegingsvergoeding. Belangrijk is dat zij van toepassing zijn op de dan hangende zaken (cf. art. 13 wet en art. 3 Gerechtelijk Wetboek).

  Waarde vordering Basis
  Bedrag
  Minimum
  Bedrag
  Maximum
  Bedrag
  Tot 250,00 180,00 € 90,00 € 360,00 €
  Van 250,01 tot 750,00 240,00 € 150,00 € 600,00 €
  Van 750,01 tot 2.500,00 480,00 € 240,00 € 1.200,00 €
  Van 2.500,01 tot 5.000,00 780,00 € 450,00 € 1.800,00 €
  Van 5.000,01 tot 10.000,00 1.080,00 € 600,00 € 2.400,00 €
  Van 10.000,01 tot 20.000,00 1.320,00 € 750,00 € 3.300,00 €
  Van 20.000,01 tot 40.000,00 2.400,00 € 1.200,00 € 4.800,00 €
  Van 40.000,01 tot 60.000,00 3.000,00 € 1.200,00 € 6.000,00 €
  Van 60.000,01 tot 100.000,00 3.600,00 € 1.200,00 € 7.200,00 €
  Van 100.000,01 tot 250.000,00 6.000,00 € 1.200,00 € 12.000,00 €
  Van 250.000,01 tot 500.000,00 8.400,00 € 1.200,00 € 16.800,00 €
  Van 500.000,01 tot 1.000.000,00 12.000,00 € 1.200,00 € 24.000,00 €
  Boven 1.000.000,01 18.000,00 € 1.200,00 € 36.000,00 €
  Niet in geld waardeerbare vorderingen 1.440,00 € 90,00 € 12.000,00 €

  Voorzitter Arbeidsrechtbank

  Waarde vordering Basis
  Bedrag
  Minimum
  Bedrag
  Maximum
  Bedrag
  Tot 2500,00 43,75 € 31,75 € 55,75 €
  vanaf 2.500,01 87,43 € 69,43 € 105,43 €
  Niet in geld waarneembaar 43,75 € 31,75 € 55,75 €

  Arbeidsrechtbank

  Waarde vordering Basis
  Bedrag
  Minimum
  Bedrag
  Maximum
  Bedrag
  Tot 250,00 43,75 € 31,75 € 55,75 €
  Tot 620,00 87,43 € 69,43 € 105,43 €
  Tot 2500,00 131,18 € 107,18 € 155,18 €
  Van 2.500,01 262,37 € 226,37 € 298,37 €
  Niet in geld waarneembaar 131,18 € 107,18 € 155,18 €

  Arbeidshof

  Waarde vordering Basis
  Bedrag
  Minimum
  Bedrag
  Maximum
  Bedrag
  Tot 250,00 58,33 46,33 € 70,33 €
  Tot 620,00 116,60 € 98,60 € 134,60 €
  Tot 2500,00 en niet in geld waarneembaar 174,94 € 144,94 € 192,94 €
  Van 2.500,01 349,80 301,80 € 397,80 €
  Niet in geld waarneembaar 174,94 € 144,94 € 192,94 €

  Deze bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat overeenstemt met 105,78 punten (basis 2004) en zullen aangepast worden telkens als het indexcijfer met 10 punten stijgt of daalt. Deze bedragen zullen dan met 10 % vermeerderd of verminderd worden.

  Opmerkingen:

  Betaling na dagvaarding :

  • volledige betaling VOOR rolstelling : GEEN RPV
  • volledige betaling NA rolstelling : RPV 1/4 BASIS ( max. 1.200,00 euro )
   RPV door rechtbank toe te kennen in vonnis :
  • afwijking basis enkel " met bijzonder redenen omklede beslissing "
  • summiere rechtspleging = minimum
  • uitspraak bij verstek = RPV minimum
  • onderhoudsgeld = berekening RPV bedrag op jaarbasis
  • meerdere verweerders = maximum het dubbel van het maximum

  ook van toepassing in strafzaken

  • enkel in relatie burgerlijke partij en beklaagde ( niet t.o.v. O.M. )
  • vrijspraak : B.P. moet RPV betalen bij rechtstreekse dagvaarding
  • Hof van Assisen : indien B.P. in ongelijk gesteld = gêên RPV;

  Gerechtelijke Intresten

  (nieuw artikel 2, § 1 Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest)
  De wettelijke rentevoet wordt afgestemd op de marktrente en gebeurt de aanpassing voortaan jaarlijks op grond van de volgende methode: elk kalenderjaar wordt de rentevoet vastgesteld op het gemiddelde van de Euribor-rentevoet op êên jaar gedurende de maand december voorafgaand aan het jaar waarop de wettelijke rentevoet van toepassing is, wordt dit bedrag vervolgens afgerond naar het hoger gelegen kwart procent en ten slotte verhoogd met twee procent.

  VAN
  TOT
  %
  01/01/1970
  31/10/1974
  06,50 %
  01/11/1974
  31/07/1981
  08,00 %
  01/08/1981
  31/07/1985
  12,00 %
  01/08/1985
  31/07/1986
  10,00 %
  01/08/1986
  31/08/1996
  08,00 %
  01/09/1996
  31/12/2006
  07,00 %
  01/01/2007
  31/12/2007
  06,00 %
  01/01/2008
  31/12/2008
  07,00%
  01/01/2009
  31/12/2009
  05,50 %
  01/01/2010
  31/12/2010
  03,25 %
  01/01/2011
  31/12/2011
  03,75 %
  01/01/2012
  31/12/2012
  04,25 %
  01/01/2013
  31/12/2014
  02,75 %
  01/01/2015
  31/12/2015
  02,50 %
  01/01/2016
  31/12/2016
  02,25 %
  01/01/2017
  31/12/2019
  02,00 %
  01/01/2020
  ...
  01,75 %

  Intresten in fiscale zaken

  VAN
  TOT
  %
  01/01/1999
  31/12/2017
  7,00 %
  per begonnen maand
  01/01/2018
  ...
  4,00 %
  per begonnen maand

  Intresten in sociale zaken

  VAN
  TOT
  %
  ...
  31/12/2008
  wettelijke interestvoet
  01/01/2009
  ...
  Ingevolge de programmawet van 8 juni 2008 een vaste rentevoet van 7% en die identiek is aan de rentevoet die toegepast wordt in fiscale zaken.

  Intresten bij handelstransacties

  Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties(B.S. 07/08/2002)

  Overeenkomstig artikel 5, 2e lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, deelt de Minister van Financiën periodiek de interestvoet mee die bepaald wordt volgens de methode uiteengezet in voornoemd artikel 5, eerste lid.
  Gewijzigd bij wet van 22 november 2013 - BS 10 december 2013

  Tarieven vanaf tweede semester 2015 voor zowel een overeenkomst gesloten vóór of na 16 maart 2013
  tweede semester 2015 8,5 %
  vanaf eerste semester 2016 8,5 %
  vanaf tweede semester 2016 8,0 %
    Raadpleeg hier alle intrestvoeten bij handelstransacties